Fred Saremi

FS Nätredovisning nu på ny adress i Malmö.

Efter en lyckad flytt till nya lokaler på Östergatan 1, är din redovisningsbyrå i Malmö åter redo för att hjälpa dig.

Låt oss hantera din redovisning och löpande bokföring i Malmö, så du själv kan fokusera på din verksamhet. Du kommer till oss, eller vi kommer till ditt kontor. Du bestämmer! 

Vi tar hand om allt för dig, bland annat:

 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Löpande bokföring
 • Fakturahantering
 • Hantering av leverantörsreskontra
 • Affärs- och skatterådgivning
 • Implementering av ekonomisystem
 • Momsdeklarationer
 • Lönehantering
 • EU moms ( omvänd skattskyldighet )
 • Arbetsgivardeklaration
 • Inkomstdeklarationer
 • Och mycket mer! Allt som krävs för att driva ett företag

Välkommen åter till din redovisningsbyrå i Malmö.

 

 

 

Omställningsstödet förstärks för små företag

Den förstärkta nivån på 90 procent ska gälla under perioderna november-december samt januari-februari och kan användas av företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år (10 miljoner euro).

För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.

Förslaget att förlänga stödet för november-december 2020 har lämnats till riksdagen i en extra ändringsbudget i dag. Den andra delen av förlängningen, som alltså omfattar perioden januari-februari 2021, kommer lämnas i en annan extra ändringsbudget.

Att omställningsstödet ska förlängas till och med februari 2021 har regeringen meddelat tidigare.

Förlängningen och förstärkningen av stödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen.

http://regeringen.se/pressmeddelanden

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

För att hjälpa enskilda näringsidkare att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin infördes i november 2020 ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare omfattar enligt den nu gällande förordningen tiden mars till juli 2020.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars – juli 2020

Stödet riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattar tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 ska den enskilda näringsidkaren ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioden maj är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli 50 procent.

Som förutsättning för stödet gäller att den enskilde näringsidkaren bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkänd för F-skatt samt att nettoomsättning under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor. Stöd lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli kan stöd lämnas med högst 120 000 kronor per företag.

Länsstyrelserna handlägger och beslutar om stödet. Ansökan om stöd görs via Boverkets webbplats som också betalar ut stödet. Ansökningsperioden för omsättningsstödet för perioden mars – juli är öppen till och med den 31 januari 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 – februari 2021

Regeringen har tidigare meddelat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. För stödperioden augusti – oktober 2020 ska den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioden november – december är motsvarande nivå 30 procent. Den nivån gäller även för stödperioden januari – februari 2021.

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Det görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet. För stödperioden augusti – oktober uppgår det maximala stödet per företag till 72 000 kronor. För stödperioden november – december 2020 kan stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gäller för stödperioden januari – februari 2021.

Omsättningsstöd riktat till handelsbolag

Regeringen har även sedan tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att utformas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Förlängningen av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt det nya stödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare kräver förberedelser, bl.a. i form av nya förordningar som reglerar förutsättningarna för förlängningen respektive det nya stödet. Det innebär att det blir nya ansökningsomgångar för det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt en ny ansökan för stödet som riktar sig till handelsbolag.

Handläggning av stöden

Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta även om det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk delägare. Ansökan om stöden kommer att göras via Boverkets webbplats som också betalar ut stödet. När de nya förordningarna trätt i kraft kommer myndigheterna att tillhandahålla information om hur ansökan ska göras.

Nya stödnivåer

Regeringen kan nu också meddela att stödnivån i stödet kommer att förstärkas från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån kommer att vara 90 procent av omsättningstappet istället för 75 procent. Detta görs mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag. Det gäller både omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en person som fysisk delägare.

http://regeringen.se/pressmeddelanden

Storbanken varnar för telefonbedragare

Covid-19 information för företag.

Information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

 

Nya stödåtgärder för företag

Regeringen föreslår nya åtgärder för att hjälpa företag som drabbats av coronakrisen. Den föreslår till exempel att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Regeringen föreslår också ett förlängt omställningsstöd för företag som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari. Enligt förslagen ska bland annat följande krav vara uppfyllda för att kunna söka stöden:

 • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.
 • November-december 2020: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
 • Januari-februari 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Företagen ska kunna få max 30 miljoner kronor.

Har du frågor? Skicka oss ett meddelande här

 

Du kan också hitta mer information på skatteverkets hemsida. Läs mer på skatteverket.se

Corona - covid 19 - Malmö

OBS Covid-19 i Malmö

Corona - covid 19 - Malmö

Hos FS Nätredovisning AB är vi OBS på Covid-19!
I dessa tider, där coronaviruset sprider sig, är vi mycket försiktiga med hygienen på våra kontorer, där vi möter våra klienter. Vi har också strikta regler för, hur vår personal hanterar kundernas papper. Vi tar hand om vår personal och har nolltolerans för sjukdomssymtom. Är man sjuk, stannar man hemma. Du kan känna dig trygg, när du använder FS Nätredovisning AB.

Till nyheter

Scroll to Top