Nyheter

Om du låter FS Nätredovisning i Malmö hantera dina löner, kan du känna dig trygg. Du behöver inte anlita personal för denna uppgift, vi hjälper dig att effektivisera dina kostnader.

1,3 miljoner personer får besked om kvarskat

I början av augusti får närmare 1,5 miljoner personer sina slutskattebesked. Knappt nio av tio ska betala kvarskatt. Sammanlagt handlar det om närmare 30 miljarder kronor som ska betalas in till Skatteverket. De som i stället ska få pengar tillbaka delar på knappt 3,2 miljarder.

En vanlig orsak till kvarskatt är att det finns fler än en arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Det kan också bero på att man äger en fastighet och ska betala fastighetsavgift eller har sålt en bostad eller värdepapper med vinst.

– De flesta som får slutskattebesked nu har skatt att betala, säger Alem Resulovic, deklarationsexpert på Skatteverket. Vi betalade redan under våren ut cirka 50 miljarder i återbäring till fler än fem miljoner personer.

Kvarskatten behöver i de flesta fall inte betalas förrän den 14 november, men det går bra att betala redan nu eller dela upp betalningen. Sista betalningsdatum framgår av slutskattebeskedet. Utbetalning till dem som har pengar att få tillbaka görs mellan 9 och 12 augusti.

– Den som brukar få kvarskatt och vill undvika det nästa år kan be arbetsgivare eller pensionsutbetalare att dra mer skatt eller ansöka om jämkning. På Skatteverkets webbplats finns en e-tjänst för att beräkna sin skatt, säger Alem Resulovic.

Kvarskatten kan betalas antingen via Swish eller till bankgiro. Skatteverket skickar inte automatiskt ut inbetalningskort eftersom de flesta betalar digitalt, men inbetalningskort går att beställa.

Ett mindre antal personer får inte slutskattebesked i augusti. Det kan bero på att Skatteverket haft frågor om deklarationen vid sin kontroll eller att ingen deklaration har lämnats in.

Mer om att betala kvarskatt

Orginalpressmeddelande hämtat från: Skatteverket

1,3 miljoner personer får besked om kvarskat Läs mer »

28 miljarder i skatteåterbäring

2,7 miljoner personer får dela på 28 miljarder i skatteåterbäring

Nu kommer skatteåterbäringen till 2,7 miljoner personer, som tillsammans ska dela på nästan 28 miljarder kronor. Pengarna betalas ut under perioden 8-10 juni.

Den som får sin skatteåterbäring nu är den som har deklarerat senast den 2 maj på papper eller digitalt, och inte har fått utbetalning i april. Återbäringen betalas ut automatiskt till den som har anmält ett bankkonto för utbetalning.

– Ifall deklarationen har fångats upp i någon av Skatteverkets kontroller, exempelvis kontroll av reseavdrag, så kommer eventuell skatteåterbäring dock senare, när kontrollen är klar, säger Louise Hasslestad, deklarationssamordnare.

Nästan 97 000 personer får inte någon utbetalning nu på grund av att konto för utbetalning inte finns registrerat hos Skatteverket.

– Den som inte har anmält bankkonto kan fortfarande göra det, men då kommer pengarna lite senare. Skatteverket gör utbetalningar löpande under juni för dem som anmäler konto nu, säger Alem Resulovic, deklarationsexpert på Skatteverket.

Återbäring under 100 kronor betalas inte ut automatiskt utan ligger kvar på skattekontot till nästa år. För den som har en skuld hos Kronofogden går återbäringen dit i första hand.

Besked om slutlig skatt skickas digitalt till den som har digital brevlåda, annars på papper. Skattebeskedet går även att se inloggad på Mina Sidor på skatteverket.se.

Den som har skatt att betala får normalt sitt skattebesked i augusti. Kvarskatt ska i de flesta fall vara betald senast den 14 november. Betalningsdatum framgår på skattebeskedet.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder som redovisningsbyrå i Malmö

Orginalpressmeddelande hämtat från: Skatteverket

28 miljarder i skatteåterbäring Läs mer »

Omställningsstödet förstärks för små företag

Den förstärkta nivån på 90 procent ska gälla under perioderna november-december samt januari-februari och kan användas av företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år (10 miljoner euro).

För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.

Förslaget att förlänga stödet för november-december 2020 har lämnats till riksdagen i en extra ändringsbudget i dag. Den andra delen av förlängningen, som alltså omfattar perioden januari-februari 2021, kommer lämnas i en annan extra ändringsbudget.

Att omställningsstödet ska förlängas till och med februari 2021 har regeringen meddelat tidigare.

Förlängningen och förstärkningen av stödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen.

http://regeringen.se/pressmeddelanden

Omställningsstödet förstärks för små företag Läs mer »

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

För att hjälpa enskilda näringsidkare att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin infördes i november 2020 ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare omfattar enligt den nu gällande förordningen tiden mars till juli 2020.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars – juli 2020

Stödet riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattar tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 ska den enskilda näringsidkaren ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioden maj är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli 50 procent.

Som förutsättning för stödet gäller att den enskilde näringsidkaren bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkänd för F-skatt samt att nettoomsättning under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor. Stöd lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli kan stöd lämnas med högst 120 000 kronor per företag.

Länsstyrelserna handlägger och beslutar om stödet. Ansökan om stöd görs via Boverkets webbplats som också betalar ut stödet. Ansökningsperioden för omsättningsstödet för perioden mars – juli är öppen till och med den 31 januari 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 – februari 2021

Regeringen har tidigare meddelat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. För stödperioden augusti – oktober 2020 ska den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioden november – december är motsvarande nivå 30 procent. Den nivån gäller även för stödperioden januari – februari 2021.

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Det görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet. För stödperioden augusti – oktober uppgår det maximala stödet per företag till 72 000 kronor. För stödperioden november – december 2020 kan stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gäller för stödperioden januari – februari 2021.

Omsättningsstöd riktat till handelsbolag

Regeringen har även sedan tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att utformas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Förlängningen av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt det nya stödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare kräver förberedelser, bl.a. i form av nya förordningar som reglerar förutsättningarna för förlängningen respektive det nya stödet. Det innebär att det blir nya ansökningsomgångar för det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt en ny ansökan för stödet som riktar sig till handelsbolag.

Handläggning av stöden

Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta även om det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk delägare. Ansökan om stöden kommer att göras via Boverkets webbplats som också betalar ut stödet. När de nya förordningarna trätt i kraft kommer myndigheterna att tillhandahålla information om hur ansökan ska göras.

Nya stödnivåer

Regeringen kan nu också meddela att stödnivån i stödet kommer att förstärkas från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån kommer att vara 90 procent av omsättningstappet istället för 75 procent. Detta görs mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag. Det gäller både omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en person som fysisk delägare.

http://regeringen.se/pressmeddelanden

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag Läs mer »

Storbanken varnar för telefonbedragare

Storbanken varnar för telefonbedragare Läs mer »

Covid-19 information för företag.

Information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

 

Nya stödåtgärder för företag

Regeringen föreslår nya åtgärder för att hjälpa företag som drabbats av coronakrisen. Den föreslår till exempel att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Regeringen föreslår också ett förlängt omställningsstöd för företag som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari. Enligt förslagen ska bland annat följande krav vara uppfyllda för att kunna söka stöden:

  • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
  • Januari-februari 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Företagen ska kunna få max 30 miljoner kronor.

Har du frågor? Skicka oss ett meddelande här

 

Du kan också hitta mer information på skatteverkets hemsida. Läs mer på skatteverket.se

Covid-19 information för företag. Läs mer »

Corona - covid 19 - Malmö

OBS Covid-19 i Malmö

Corona - covid 19 - Malmö

Hos FS Nätredovisning AB är vi OBS på Covid-19!
I dessa tider, där coronaviruset sprider sig, är vi mycket försiktiga med hygienen på våra kontorer, där vi möter våra klienter. Vi har också strikta regler för, hur vår personal hanterar kundernas papper. Vi tar hand om vår personal och har nolltolerans för sjukdomssymtom. Är man sjuk, stannar man hemma. Du kan känna dig trygg, när du använder FS Nätredovisning AB.

Till nyheter

OBS Covid-19 i Malmö Läs mer »

Rulla till toppen