Vanliga frågor

Vanliga frågor om redovisning

FAQ

Bokföring är en sammanställning över ett företags affärshändelser, till ex. företagets inköp och försäljning. Affärshändelser kan också vara skatt och lön. Ett företag måste löpande hålla ordning på alla händelser genom att skriva upp dem. Detta kallas för bokföring. Allt måste bokföras sorterat efter, vilken sorts händelse det är och i kronologisk- och nummerordning. Du använder olika konton för olika typer händelser. Det måste vara ordning och reda. Hur ofta, du måste bokföra, beror på, vilken typ affärshändelser du har.Alle företagsformer är bokföringsskyldiga.

Verifikationer är skriftliga bevis för händelser, som påverkar företagets affärer. Det kan till ex. vara kvitton eller fakturor. Det måste också finnas ett underlag, som visar, att transaktionen genomförts. Om du inte har någon verifikation för en viss händelse, så får du göra en själv. Då kallas den för en bokföringsorder. Du måste spara alla papper och allt material i 7 år.

Årsbokslutet är en sammanställning av årets bokföring, efter ditt räkenskapsår är slut. Ett årsbokslut får du genom att räkna samman alla konton. Bokslutet visar, om företaget gått bra eller dåligt, och hur mycket tillgångar och skulder företaget har. När du ska skicka in bokslutet, beror på vilken bolagsform du har.

En årsredovisning är en sammanställning av årets bokföring, efter ditt räkenskapsår är slut. Årsredovisningen ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Enligt lag ska aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar sammanfatta sitt räkenskapsår i en årsredovisning.

 En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd och följa god redovisningssed. Den ska dessutom ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat. God redovisningssed innebär, att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis, som finns att tillämpa.

Innehållet i en årsredovisning regleras av årsredovisningslagen.

När en årsredovisning är sammanställd, ska den skickas in till Bolagsverket för offentliggörande. Årsredovisningen ska undertecknas av alla styrelsemedlemmar och VD:n

Bokslutet kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek.

En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska årligen lämnas till Bolagsverket. Med andra ord kompletterar och utvecklar årsredovisningen det upprättade årsbokslutet och skickas till Bolagsverket.

Lönehantering är viktig för alla arbetsgivare. Inom lönehantering behandlas många olika delar, till ex. löneutbetalningar, avdrag, ersättningar, semesterlag och annat, som omfattar personalen.

Det finns hjälpmedel för lönehantering, så du som arbetsgivare kan göra en så utförlig hantering av lön och utgifter som möjligt. Arbetsrutiner och kontroller er viktiga för en säker lönehantering.

Ett företags största utgift är ofta de anställdas löner. Därför är det viktigt att känna till, vilka skyldigheter du som en arbetsgivare har, och vilka lagar och regler som gäller.

Moms är en förkortning för mervärdesskatt, som är en statlig skatt, som betalas till staten, när du köper varor och tjänster. För privatpersoner är momsen som huvudregel alltid inräknad i priset av varor och tjänster. Företagare måste däremot själva lägga på mervärdesskatten vid försäljning av egna varor och tjänster.

För företagare måste momsen redovisas till Skatteverket. Hur hög, din omsättning är, styr, hur ofta momsen ska redovisas. Ju högre omsättning, desto oftare redovisning. Du lämnar in uppgifter om ingående och utgående moms. Även om du inte har någon omsättning under en period, så ska en momsdeklaration lämnas in.

Ingående moms är momsen på det, du köper in till dit företag och har rätt att få tillbaka.

Utgående moms er momsen på det, du säljer och måste betalas till Skatteverket. Ingående moms drar du av vid momsredovisningen till Skatteverket.

Skillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen, det vill säga mellanskillnaden, ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket.

För att förstå, om momsen är ingående eller utgående, kan du tänka på, om fakturan kommer in eller ut. Kommer fakturan in till ditt företag (till ex. en leverantörsfaktura eller ett kvitto), så är momsen på fakturan ingående moms. Ar det du, som skickar ut en faktura til din kund, så är momsen utgående.

Det finns tjänster och varor, som inte är momspliktiga (till ex. utbildning).

Ingående moms redovisas som en fordran och utgående moms som en skuld i din bokföring.

Läsa mer om våra bokföring här

Vad säger våra kunder om oss?

Peter Tegner

Peter Tegnér

Jag kan inte tänka mig en bättre redovisningsbyrå. Jag har anlitat dem i många år nu och det är aldrig några problem med någonting. FS är tillmötesgående, serviceminded, vänliga, kunniga och flexibla. Om jag har något problem eller någon fråga löser de alltid detta på ett smidigt sätt. Jag känner mig helt trygg med FS nätredovisning och behöver inte bekymra mig det minsta för min redovisning, utan kan istället lägga 100 procent av min energi på mitt företag.

Recension från Google My Business 

Green castle salladsbar

Green Castle Salladsbar AB

Vi är nöjda kunder hos FS Nätredovisning AB som hjälper oss med både vår bokföring och lönehantering. Detta tillåter oss att fokusera på det vi kan bäst, att göra goda och fräscha sallader!

Referens från

winfield

Winfield AB

Vårt företag har anlitat FS Nätredovisning i 3 år. Jag känner mig alltid trygg att överlämna bokföringen till dem. Vid minsta oklarhet, så reder vi ut det direkt. Snabbt, korrekt och trevligt bemötande. Vi har högsta förtroendet för Fred Saremi

Referens från 

Molaris AB

Molaris AB

Molaris AB har ett väldigt gott samarbete med FS Nätredovisning AB. Vi har anlitat byrån sedan 2004  för Redovisning ,bokföring, lönehantering, deklaration och individuella administrativa sammanhang. FS Nätredovisning flexibilitet  gör att de alltid kan tillgodose våra behov. Vi känner att vi kan diskutera olika uppdrag och jag är mycket nöjd med vårt samarbete.

Referens från 

MSC-logo

MCS Hyrsystem Filial till MCS Global Ltd

Vi har varit klient i nästan tre år nu och har alltid fått en mycket effektiv och hjälpsam service

Referens från 

WrapMania Catering i Mamö

WrapMania AB

Super service. Vi är jättenöjd med FS Nätredovisning, som våra redovisningsbyrå i Malmö.

Mvh 

WrapMania Catering i Malmö

Läs mer om:
  • Om oss

  • Så jobbar vi

  • Bokföring

  • Kontakta oss

Rulla till toppen