Redovisningsbyrå

FS Nätredovisning har som redovisningsbyrå i Malmö gedigen kunskap och erfarenhet när det gäller tull och import. De är väl förtrogna med de olika krav och regler som gäller för import från Kina och kan guida företaget genom ansökningsprocessen för EORI-nummer.

Har du företag i Malmö och vill importera varor från Kina

Varför är ett EORI-nummer nödvändigt för Import från Kina?

När man driver ett företag i Malmö som vill importera varor från Kina, ställs man inför olika utmaningar och krav. En av de centrala aspekterna är att hantera tull och moms vid importprocessen. För att kunna göra detta på ett smidigt sätt är det nödvändigt att ansöka om och använda ett EORI-nummer (Economic Operators’ Registration and Identification) som är unikt för företaget.

Ett EORI-nummer krävs för att kunna identifiera företaget som importör i EU och göra tulldeklarationer. Det fungerar som en företagsidentifikation inom EU:s tullsystem och används för att spåra import och export mellan medlemsländerna. Utan ett giltigt EORI-nummer kan företaget inte slutföra importprocessen och varorna kan fastna i tullen, vilket kan orsaka förseningar och extra kostnader.

 

Hur ett EORI-nummer söks och används

För att ansöka om ett EORI-nummer i Sverige krävs att företaget är registrerat för moms. Ansökan görs till den svenska tullmyndigheten, och efter beviljandet får företaget sitt unika EORI-nummer. Det är viktigt att ha detta nummer tillgängligt innan importprocessen påbörjas.

Vid import från Kina måste företaget göra en tulldeklaration för varorna. I tulldeklarationen måste man inkludera information om företaget, varorna, ursprung, värde och övriga relevanta uppgifter. EORI-numret används som en central del av identifikationen i denna deklaration, och tullen använder numret för att förenkla och snabba upp processen.

FS Nätredovisning är en redovisningsbyrå i Malmö som specialiserat sig på att hjälpa företag att hantera sin ekonomi och redovisning på ett professionellt sätt. För företag som planerar att importera varor från Kina och hantera tull och moms, kan FS Nätredovisning erbjuda värdefulla tjänster och expertis för att underlätta processen.

 

Tullverket – Ansök om Eori-nummer här

 

Hur FS Nätredovisning kan hjälpa som Redovisningsbyrå i Malmö?

FS Nätredovisning är en redovisningsbyrå i Malmö som specialiserat sig på att hjälpa företag att hantera sin ekonomi och redovisning på ett professionellt sätt. För företag som planerar att importera varor från Kina och hantera tull och moms, kan FS Nätredovisning erbjuda värdefulla tjänster och expertis för att underlätta processen.

Expertis inom tull och import

FS Nätredovisning har gedigen kunskap och erfarenhet när det gäller tull och import. Vi är förtrogna med de olika krav och regler som gäller för import från Kina och kan guida företaget genom ansökningsprocessen för EORI-nummer. Med vår hjälp kan företaget undvika onödiga förseningar och problem i samband med tullhanteringen.

Tulldeklaration och momsredovisning

Att fylla i en tulldeklaration kan vara en komplex process som kräver noggrannhet och kunskap om tullregler. FS Nätredovisning kan hjälpa företaget att korrekt fylla i de nödvändiga dokumenten och säkerställa att all information är korrekt. Dessutom kan de hjälpa till med momsredovisning och se till att alla momsbelopp hanteras på rätt sätt enligt gällande regler.

Rådgivning och optimering av importprocessen

Som erfarna redovisningsexperter kan FS Nätredovisning ge företaget värdefulla råd om hur man kan optimera importprocessen. Genom att analysera företagets importflöde och kostnader kan de föreslå effektiva strategier för att minimera tullavgifter och andra kostnader som kan uppstå vid import från Kina. Denna rådgivning kan bidra till att företaget blir mer konkurrenskraftigt och lönsamt.

Konformitet med lagstiftning och rapporteringskrav

Import från Kina och hanteringen av tull och moms är förenat med olika lagar och regler som måste följas. FS Nätredovisning ser till att företaget är i full konformitet med alla relevanta lagstiftningar och rapporteringskrav. Genom att ha ett nära samarbete med dem kan företaget känna sig tryggt i att deras ekonomiska hantering är korrekt och i enlighet med gällande bestämmelser.

Sammanfattningsvis är det viktigt för företag i Malmö som planerar att importera varor från Kina att förstå vikten av ett EORI-nummer för tullhanteringen. Genom att samarbeta med en pålitlig redovisningsbyrå som FS Nätredovisning kan företaget få den expertis och support som behövs för att effektivt hantera importprocessen, tull och moms. Med rätt guidning kan företaget undvika potentiella hinder och fokusera på att utveckla sin verksamhet på den internationella marknaden.

Läs mera här: Hur kan vi hjälpa som redovisningasbyrå i Malmö

 

Har du företag i Malmö och vill importera varor från Kina Läs mer »

Om du låter FS Nätredovisning i Malmö hantera dina löner, kan du känna dig trygg. Du behöver inte anlita personal för denna uppgift, vi hjälper dig att effektivisera dina kostnader.

1,3 miljoner personer får besked om kvarskat

I början av augusti får närmare 1,5 miljoner personer sina slutskattebesked. Knappt nio av tio ska betala kvarskatt. Sammanlagt handlar det om närmare 30 miljarder kronor som ska betalas in till Skatteverket. De som i stället ska få pengar tillbaka delar på knappt 3,2 miljarder.

En vanlig orsak till kvarskatt är att det finns fler än en arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Det kan också bero på att man äger en fastighet och ska betala fastighetsavgift eller har sålt en bostad eller värdepapper med vinst.

– De flesta som får slutskattebesked nu har skatt att betala, säger Alem Resulovic, deklarationsexpert på Skatteverket. Vi betalade redan under våren ut cirka 50 miljarder i återbäring till fler än fem miljoner personer.

Kvarskatten behöver i de flesta fall inte betalas förrän den 14 november, men det går bra att betala redan nu eller dela upp betalningen. Sista betalningsdatum framgår av slutskattebeskedet. Utbetalning till dem som har pengar att få tillbaka görs mellan 9 och 12 augusti.

– Den som brukar få kvarskatt och vill undvika det nästa år kan be arbetsgivare eller pensionsutbetalare att dra mer skatt eller ansöka om jämkning. På Skatteverkets webbplats finns en e-tjänst för att beräkna sin skatt, säger Alem Resulovic.

Kvarskatten kan betalas antingen via Swish eller till bankgiro. Skatteverket skickar inte automatiskt ut inbetalningskort eftersom de flesta betalar digitalt, men inbetalningskort går att beställa.

Ett mindre antal personer får inte slutskattebesked i augusti. Det kan bero på att Skatteverket haft frågor om deklarationen vid sin kontroll eller att ingen deklaration har lämnats in.

Mer om att betala kvarskatt

Orginalpressmeddelande hämtat från: Skatteverket

1,3 miljoner personer får besked om kvarskat Läs mer »

Rulla till toppen