Lönehantering och inkomstdeklaration

Lönehantering

Outsourcing av din lönehantering kan göra dig tryggare

Lönehantering är viktig för alla arbetsgivare. Ett företags största utgift är ofta de anställdas löner. Därför är det viktigt att känna till, vilka skyldigheter du som en arbetsgivare har, och vilka lagar och regler, som gäller. Det finns hjälpmedel för lönehantering, så du som arbetsgivare kan göra en så utförlig hantering av lön och utgifter som möjligt. Arbetsrutiner och kontroller er viktiga för en säker lönehantering. 

 

Om du låter FS Nätredovisning i Malmö hantera dina löner, kan du känna dig trygg. Du behöver inte anlita personal för denna uppgift, vi hjälper dig att effektivisera dina kostnader. Många företag, både svenska och internationella, väljer att anlita en redovisningsbyrå för lönehanteringen. FS Nätredovisning har erfarna konsulter, som är lönespecialister och kan rådgiva dig om löneprocesser. Vi hanterar både små och stora företag och skräddarsyr en ordning specielt för dig.

 

FS Nätredovisning erbjuder att ordna allt, så du slipper och kan koncentrera dig om annat, men du bestämmer själv. Vi tar över, där du slutar. Du kan välja att låta våra anställda hantera all din lönehantering, eller du kan välja att hantera delar i t.ex. Fortnox eller Visma, och så sörjer vi för resten. Vi kan också hjälpa dig att upprätta ett system, där dine anställda kan registrera egna tidrapporter och reseräkningar.

Vi hjälper ditt företag i Malmö med:

 • Löneberedning och lönekontroll
 • Bankutbetalningar
 • Utläggsredovisning
 • Förmånsbilar
 • Lönerevision och granskning
 • Pensionsadministration
 • Att tolka avtal och regler i din bransch
 • Kvalitetskontroll
 • Tillgång till lönehanteringsprogram
 • Statistik
 • och mycket mer

Vi utarbetar rapporter om t. ex.:

 • Tid- och reseräkning
 • Frånvaro
 • Lönespecifikationer
 • Pensioner
 • och mycket mer

Fördelar, om du låter oss sköta din lönehantering:

 • Du sparar att anställa personal för lönehantering
 • Du får service och support året runt
 • Du kan alltid få svar på frågor om din lönehantering
 • Du får besked snabbt om förändringar i lokal-och kollektivavtal
 • Inga dyra investeringar i system

 

Läsa mer om vår bokföring i Malmö här

Inkomstdeklaration

-När ska deklarationen lämnas in?

-Hur fyller man i deklarationen?

-Vilka avdrag får vi ha med?

Komplexa svenska skatteregler

Företag ska varje år redovisa sin verksamhet till Skatteverket. Redovisningen ska innehålla inkomster, och hur mycket skatt har betalats. Denna redovisning är viktig, och när du låter en redovisningsbyrå sköta den, kan du vara säker på, att den är korrekt ifylld. Är inkomstdeklarationen felaktig, kan det skada ditt företag både ekonomiskt och affärsmässigt, eftersom du kan få böter, och slutligen kan ditt företag bli upplöst.

 

Det är inte lätt att hitta rätt i alla de komplexa svenska skatteregler, som även ändras från tid till annan. Det finns många olika deklarationer – arbetsgivardeklaration, momsdeklaration, inkomstdeklaration o.s.v., och för att göra det värre, måste de lämnas in vid olika tider på året.

Allt detta har en redovisningsbyrå koll på för dig. Följer du inte reglerna, kan det få konsekvenser för ditt företag. Lagen kan inte kringgås. FS Nätredovisning är en auktoriserat redovisningsbyrå och sörjer för, att våra kunder alltid följer gällande lagar.

Företag, stora som små.

Företag är olika – aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreninger, ideella föreningar, stiftelser – FS Nätredovisning i Malmö hjälper alla företag, stora som små.

 

För dig som privatperson, som driver eget företag, är din privata inkomstdeklaration också viktig. Du måste skilja mellan din egen ekonomi och ditt företags ekonomi. Vi hjälper dig med detta, och hur du effektivt kan planera framtida uttag ur bolaget så skatteffektivt som möjligt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna. Vi utarbetar en beskrivning av en process, som passar ditt behov.

Vårt kontor är i Malmö, men vi tar gärna kunder från hela Skåne.

Läs också om:

 • Om oss

 • Våra tjänster

 • Redovisningsbyrå Malmö

 • Kontakta oss

Rulla till toppen